Reklamační formulář

Postup reklamace:

Reklamační protokol (PDF)

V případě, že uznáte zákazníkovi reklamaci jako oprávněnou, je zapotřebí vyplnit reklamační protokol a spolu se záručním listem, dokladem o koupi, fotodokumentací reklamované části a štítku stroje zaslat na adresu objednavky@mjgreen.cz.

Reklamované díly je potřeba uschovat po dobu 12 měsíců od data ukončení reklamace pro případ kdy si je vyžádá dodavatel. Tyto díly nám však nemusíte zasílat. Výjimkou jsou výrobky Fiskars, které se zasílají na adresu skladu ve Velkém Meziříčí.

Kladně vyřízené reklamace od nás odchází v co nejkratším možném termínu po obdržení všech dokladů, avšak nezapomínejte na zákonem danou 30denní lhůtu, kterou jste povinni dodržet vůči vašemu zákazníkovi, a proto je nutné zasílat nám podklady včas.